ACEST PROIECT SE ADRESEAZĂ PERSOANELOR:

  • Angajate în judeţul Prahova în domeniul turism şi industrie alimentară, în meseriile: bucătar, ospătar, brutar, măcelar, cofetar/patiser şi administrator pensiune turistică

  • Tineri şi adulţi

  • Femei şi bărbaţi

Obiective

 

Obiectivul general: creşterea nivelului de calificare şi a competitivităţii profesionale pe piaţa muncii a persoanelor angajate în domeniile turism şi industrie alimentară din judeţul Prahova.

 

Obiective specifice:

  1. Îmbunătăţirea capacităţii profesionale a angajaţilor din judeţul Prahova prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale acestora;

  2. Diagnosticarea deficitului de competenţe profesionale ale grupului ţintă;

  3. Identificarea, cu ajutorul aceluiaşi sistem de gestiune, a nevoilor reale de competenţe specifice ale potenţialilor angajatori din sectorul turistic al judeţului;

  4. Dezvoltarea unui instrument electronic inovativ de gestiune şi evidenţiere a competenţelor profesionale iniţiale, intermediare şi finale a grupului ţintă, în vederea identificării necesităţilor de formare individuală;

  5. Calificarea / recalificarea, prin participare la cursuri de formare profesională, a angajaţilor din sectoarele de referinţă;

  6. Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice din judeţului Prahova, inclusiv a angajatorilor, în privinţa beneficiilor participării angajaţilor la cursuri / programe de formare profesională, prin seminarii, conferinţe, pagină web.

 

 

Grup ţintă: angajaţi în sectoarele de turism şi industrie alimentară din judeţul Prahova.