Datele cu caracter personal furnizate de către utilizator vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul European privind protejarea datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protejarea persoanelor cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organismele Comunităţii Europene, precum şi libera circulaţie a acestor date. Aceste date vor fi prelucrate numai în scopuri determinate, administrative şi după aceea folosite pentru furnizarea informaţiilor solicitate de către utilizator. Utilizatorul va avea dreptul de a accesa datele lui personale şi de a le modifica sau completa în cazul în care aceste date sunt incorecte sau incomplete. 
Dacă aveţi nelămuriri cu referire la prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactaţi la urmatoarea adresa: office@eurodezvoltare.ro.
 
Any personal data provided by the User shall be processed pursuant to European Regulation related to personal data protection, in particular Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movements of such data. It shall be processed solely for the purposes of the performance, management and follow‑up of information requested by the User. The User shall have the right of access to his personal data and the right to rectify any such data that is inaccurate or incomplete. 
If you have any questions regarding the collection of personal data, please contact the Eurodezvoltare SRL representative at: office@eurodezvoltare.ro