ACEST PROIECT SE ADRESEAZĂ:

 • şomerilor

 • şomerilor tineri

 • şomerilor de lungă durată

 • persoanelor inactive

 • persoanelor în căutarea unui loc de muncă

din judeţele Tulcea, Brăila şi Galaţi, în meseriile bucătar, ospătar / chelner, cofetar/patiser, comerciant-vânzător mărfuri alimentare

 

 

Obiective

 

Obiectivul general: Creşterea ratei de ocupare şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor prin îmbunătăţirea şi extinderea competenţelor profesionale ale şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă în judeţele Tulcea, Brăila şi Galaţi, pentru a răspunde cerinţelor potenţialilor angajatori din sectoarele turism şi comerţ în sprijinul dezvoltării regionale, creşterii competitivităţii resurselor umane şi promovării coeziunii economice şi sociale.

 

Obiective specifice:

 1. Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor din judeţele vizate prin dezvoltarea competenţelor profesionale;

 2. Dezvoltarea unui instrument electronic inovativ de gestiune şi evidenţiere a competenţelor profesionale iniţiale, intermediare şi finale ale grupului ţintă;

 3. Identificarea, cu ajutorul aceluiaşi sistem de gestiune, a nevoilor reale de competenţe specifice ale potenţialilor angajatori din sectoarele turism şi comerţ din judeţele vizate;

 4. Calificarea, prin participare la cursuri de formare profesională, a şomerilor;

 5. Realizarea de vizite de studiu în ţara partenerului transnaţional (Italia) pentru participanţii la cursurile de formare, creând astfel oportunitatea de a intra în contact cu realităţi de muncă reprezentative din sectorul de referinţă şi totodată posibilitatea de a-şi verifica atât cunoştinţele, cât şi abilităţile deprinse în orele de aplicaţii practice susţinute de lectori italieni;

 6. Creşterea gradului de ocupare din sectoarele turism şi comerţ prin integrarea personalului calificat la angajatori din judeţele vizate;

 

 

Grup ţintă: şomeri, şomeri tineri, şomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă din judeţele Tulcea, Brăila şi Galaţi.

 

 

.