ACEST PROIECT SE ADRESEAZĂ PERSOANELOR:

•    Rezidente în judeţul Prahova, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural
•    Inactive
•    În căutarea unui loc de muncă
•    Şomeri
•    Şomeri tineri (15 – 24 ani)
•    Şomeri de lungă durată (peste 6 luni de şomaj)
•    Tineri şi adulţi
•    Femei şi bărbaţi

Obiectivele proiectului

Obiectivul general: Creşterea ratei de ocupare şi facilitarea integrării pe piaţa muncii prin îmbunătăţirea şi extinderea competenţelor profesionale ale şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă în judeţul Prahova, venind astfel în întâmpinarea cerinţelor potenţialilor angajatori din sectorul turistic.

Obiective specifice:

1.    Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor din judeţul Prahova prin dezvoltarea competenţelor profesionale;
2.    Dezvoltarea unui instrument electronic inovativ de gestiune şi evidenţiere a competenţelor profesionale iniţiale, intermediare şi finale a grupului ţintă;
3.    Identificarea, cu ajutorul aceluiaşi sistem de gestiune,  a nevoilor reale de competenţe specifice ale potenţialilor angajatori din sectorul turistic al judeţului;
4.    Calificarea, prin participare la cursuri de formare profesională, a şomerilor;
5.    Realizarea de vizite de studiu în ţara partenerului transnaţional (Italia) pentru participanţii la cursurile de formare, creând astfel oportunitatea de a intra în contact cu realităţi de muncă reprezentative din sectorul de referinţă şi totodată posibilitatea de a-şi verifica atât cunoştinţele, cât şi abilităţile deprinse în orele de aplicaţii practice susţinute de lectori italieni
6.    Creşterea gradului de ocupare din sectorul turistic prin integrarea personalului calificat  la angajatori din sectorul turistic al judeţului Prahova;

Grup ţintă:
şomeri, şomeri tineri, şomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă din judeţul Prahova.